Skip to main content

8 mei 2018

Project gevelbepleistering in Callicannes

Projet d'enduire la façade à Callicannes

Realisaties

Réalisations

Het werd hoog tijd om de kalk-hennep blokken van onze gevel een beschermend laagje te geven. Daartoe plaatsten we eerst een sokkel in Belgisch blauwsteen.

Il était temps de donner une couche protectrice aux blocs chaux-chanvre de notre façade.

De stelling werd geplaatst, onze topgevel is 9m hoog. Daarna startten de bepleisteringswerken eerst met de dagkanten van de vensters. Nadat alles perfect werd afgekleefd en beschermd werd de 1° laag kalkpleister van Tubag gespoten met onze machine. Na wat regelwerk werd de 1° laag ruw gezet voor goede hechting van de eindlaag. De eindlaag wordt uiteraard veel juister geregeld en fijn afgewerkt. Wie het eindresultaat wil zien zonder de stelling moet zeker eens langskomen. Om kleine retouches en haarscheurtjes te camoufleren gaan we nog een beschermend laagje kalkverf van Pozzo Nuovo over de kalkpleister schilderen.

Nous avons, tout d’abord, placé un soubassement en pierre bleue belge. Une fois, l'échafaudage en place, les travaux d’enduisage ont commencé par les ébrasements de fenêtres. Après séchage et protection des menuiseries, une 1ère couche d'enduit à la chaux Tubag a été projetée et réglée rugueuse pour assurer une bonne accroche de la seconde couche de finition talochée. Si vous venez nous rendre visite, vous pourrez voir le résultat final.